URDAIBAI, KANPANIAKO GAI


LEHENDAKARI-GAI GUZTIARI GALDERA BAT

EAEko Legebiltzarrerako Hauteskundeak hastekotan izanik, behean sinatzen dugun elkarte eta erakundeok Urdaibai Biosferako Erreserbaren egoera dela eta, hurrengo diogu:

Ikusirik EKZP berriak, Urdaibaiko Erreserbako Patronatuak modu lotsagarrian onartua bera, arriskuan ipintzen duela Erreserbaren beraren izaera.

Ikusirik Urdaibaiko Erreserbako Patronatuan erabakitzeko gaitasunaren aldetik gehiengoa daukan EAJ alderdiak hura behin eta berriro bere interesen mende ipintzen duela.

Ikusirik Oka ibaiaren arroaren osasun egoera larria eta Administrazioak horren aurrean ezer egin ez duela, erantzukizuna beste ez dakigun norena balitz legez.

Ikusirik Oka arroaren egoerak eskualdeko ekonomiari eragiten dion kaltea, aisialdirako, turismorako eta kiroletarako dituen baliabideak arriskuan jartzen dituelako.

Ikusirik baita ere Administrazioen nepotismoa, norberaren alderdikoei “legea mesede” eta besteei “legea lege” irizpideak erabiltzen dituela, horren adibideak 2016 honetan eskandaluzkoak izanik.

Ikusirik aldi berean makro-proiektuetan inbertitzen dela -esaterako, Autzagana gainditzeko tunel bi eta autobia taxuko kilometro apur batzuk eraiki izana-, beste proiektu premiazko batzuk -saneamendu bera esaterako- atzeratuz.

Ikusirik babesguneak eurak ere legerik ez balego legez erabiltzen direla, Mundakako Santa Katalinako festibala lekuko.

Ikusirik zorpeturik diren udalerriak goian aipaturiko egitasmoak babesten dituztela, horetatik zorrari zorririk ere kendu barik, aitzitik.

Ikusirik udal mailakoak baino goragoko administrazioek zorpeturik diren udalerriei laguntzeari dagokienez ere arestian aipatu ditugun irizpide biak erabiltzen dituztela, nahiz eta bereizketa horren ondoriozko kalteak herritar xumeen lepora joan.

Ikusirik hori guzti hori, eta zerrenda hau luzeegi egin lezakete besterik ere, eta gogoan harturik Urdaibaiko EAEko Biosfera Erreserba bakarra dugula, 2016ko irailaren 25ko Hauteskundeetara aurkezteko asmoa duten alderdiei, eta berezik beren burua lehendakari-gaitzat aurkeztu dutenei, azaldu ditugunei erantzuna ematera dei egiten diegu, behean sinatzen dugunok, Urdaibai Biosfera Erreserbako Gizarte Kontseiluko kideak.

URDAIBAI, KANPANIAKO GAI

URDAIBAI, 2016ko Irailaren 8a

PREGUNTA A TOD@S L@S CANDIDAT@S A LEHENDAKARI

Ante las Elecciones al Parlamento de la CAV, las asociaciones y organismos abajo firmantes exponemos lo siguiente, en relación a la situación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai:
Viendo que el nuevo PRUG aprobado de forma vergonzosa por el Patronato de la Reserva de Urdaibai pone en riesgo la propia existencia de la Reserva...

Viendo que el PNV, partido que a la hora de decidir tiene la mayoría en el Patronato de la Reserva de Urdaibai, una y otra vez pone el Patronato al servicio de sus intereses...

Viendo la delicada situación sanitaria de la cuenca de río Oka y viendo que la Administración no ha hecho nada ante ello, como si la responsabilidad no fuera suya...

Viendo el perjuicio económico que la situación de la cuenca del Oka provoca, porque pone en riesgo los recursos que tiene la Reserva para el ocio, el turismo y los deportes...

Viendo también el nepotismo de las Administraciones, que usan como criterio el trato de favor para los de su partido y "la ley es la ley" para el resto, siendo de escándalo los ejemplos de este año 2016...

Viendo que al mismo tiempo que se invierte en unos macroproyectos -por ejemplo, 2 túneles y unos pocos kilómetros de tipo autovía para evitar Autzagana- se retrasan otros de mayor urgencia -el propio saneamiento, por ejemplo-...

Viendo que incluso las zonas de Especial Protección se usan como si no existiera la Ley de la Reserva, por ejemplo en el caso del festival de Mundaka en Santa Catalina...

Viendo que ayuntamientos endeudados subvencionan los mencionados proyectos, sin restar deuda...
 
Viendo que administraciones de rango más elevado que los ayuntamientos endeudados, usan los mismos criterios, a pesar de que los consecuentes perjuicios de esa diferenciación se cargan a las espaldas de l@s vecin@s...
L@s abajo firmantes, miembr@s del Consejo de Cooperación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, solicitamos a los partidos que se presentan a las Elecciones del 25 de septiembre de 2016, y especialmente a quienes se presentan como candidat@s a lehendakari, respondan a las cuestiones que hemos planteado.

Comentarios