KANALAko PLANAwww.ekologistakmartxan.org

Pelota kalea, 5, behea ( EKOETXEA) 48005 BILBAO

Tfnoa. 94 4790119. bizkaia@ekologistakmartxan.orgAUZITEGI GORENAK, URDAIBAIKO ITSASADARRAREN ESKUIN ALDEA URBANIZATZEKO, EUSKO JAURLARITZAK ZUEN PLANA BALIOGABETU DU BEHIN BETIRAKO.

Auzitegi Gorenak, aurretik Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak emandako epai bat berrestu du. Orduan, Urdaibaiko Antolamendu Plana aldatzeko Ingurumen Sailak izandako ekimenaren aurrean, Ekologistak Martxan aurkeztutako errekurtsoari arrazoia ematen zion. Asmoa, Kanala bezela ezagututako itsasadarraren eskuin aldean, legez babestutako 28 hektareako lursailean, txaletak eraikitzea zen.


Legez babestutako lursailean rekalifikazioa, inolako ingurumen edo jurídiko arloko txostenik gabe: Eusko Jaurlaritzaren koherentzia eta zentzurik gabeko jarduera.


Hau dena 2003 urtean hasi zen. Orduan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuak, Sabin Intxaurragak (Eusko Alkartasuna), Urdaibai Biosfera Erreserbaren Erabilpen eta Kudeaketarako Plana aldatzeko ekimena bultzatu zuen. Aldaketa honek, ordurarte legez babestuta zeuden 28 hektareako lursailari eragiten zion, Urdaibaiko itsasadararren eskuin aldean dagoen Kanala parajean, eta rekalifikazioaren ondoren 50 txalete baino gehiago eta hotel erraldoi bat eraikitzea zen helburua. PRUG-aren aldaketa hau, Urdaibaiko Patronatuaren Osoko Bilkuraren aurrean aurkeztu zuen lau orri eskaseko memoria batekin, operazioa sustatzeko ingurumen edo juridiko arloko txostenik gabe. Dena dela, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia eta Udalen aldeko botoarekin aurrera egin zuen aldaketak.

Ekologistak Martxan, Antolamendu Planaren aldaketa gauzatzen zuen Dekretuari errekurtsoa jarri zioten auzitegietan. 2005 urteko maiatzean, Euskal Erico Auzitegi Nagusiak arrazoia eman zien, eta rekalifikazio hori legez kontrakoa zela adierazi zuen. Epaian, aldaketaren inkongruentzia eta ingurumen eta sozial aldetik duen justifikazio eza azpimarratzen zuen

Rekalifikazioak “arbitrariedade akatsean erortzen da modu argian, erabilpen urbanoetarako lursail berrien beharrizanean ez delako justifikatzen, eta egunean indarrean daagoen planeamenduak baduelako nahiko lurzoru urbano aurreikusita… eta ez delako modu minimo baten ere bestelako kausarik argudiatu, eraldaketa urbanistikoa justifikatuz… antolamendu barria arbitrarioa suertatzen da, ez duelako zezntzuzko justifikaziorik (Epaia Hirugarren Oinarri Juridikoa. 11 orria. 2 atala)

Epaiak, Dekretuaren legezkontrako eta zentzugabekeri agerikoaz gaitera, zera ondrioztatzen du baita: “ incongruente da, ez duelako arrazoitzen bere garaian legez babestu ziren, eta orain urbanizatu nahi diren eremuak orduko baloreak galdu dituztenik, eta hori horrela izanik, kohererentziarik gabekoa da, ingurumen balore ohiek sakrifikatzea, eta lurzoru hori, Plan Erretoreak babesten zituenak, eraldaketa urbanistikora lagatzea..” (Epaia Hirugarren Oinarri Juridikoa. 11 Orria. 3 atala)

Epaiaren argudioen sendotasunari uko eginez, hurrengo Ingurumen Sailburuak, Esther Larrañagak (Eusko Alkartasuna), ez zuen etsi ekimenean, eta Auzitegi Gorenera jo zuen errekurtsoa aurkeztuz.

Orain, Auzitegi Gorenak, euskal auzitegiaren epaia berretsi du, eta ondorioz rekalifuikazio hori bertan behera geratu da betirako.


Prozesuaren kostuen zigorra: Herri Administrazioaren baliabideen abusu politikoa

Sei urte inguru izan dira auzibidetan, eta ibilbide horretan, klase politikoak Herri Administrazioaren baliabideak erabili ditu Urdaibaiko lurraldearen antolamendu jasangarriaren aurka zihoan proiektu urbanístiko bat sustatzeko. Oraingoan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Saila lau legealdiz zuzendu duen Eusko Alkartasunako taldea izan da. Gobernu batek bereganatu behar dituen erantzunkizunekiko inkoherentziaz beteriko jarduera hau, hiritarrok zergen bitartez oradintzen ditugun baliabide ekonomiko eta materialen abusu mingarria da. Gainera, uztelkeri trama guztien atzean dauden interes espekulatiboei mesede egiteko izan da (azkenean Urdaibaiko itsasadarraren ertzeetan 50 txalet eta hotel erraldoi bat eraikitzeko).

Epai honetan, Auztegi Gorenak epaiketaren prozesu osoko kostuak ordaintzera zigortu du Eusko Jaurlaritza. Galdera orian zera da: Ingurumen Sailburu berriak, Euskadiko Alberdi Sozialistako Pilar Unzalu-k, faktura hau denon izenean ordainduko al du? Diru kopuru hori ez lioke benetako erantzuleei erreklamatu behar, interesa publikoen aurkako helburuetarako boterearen abusuzko erabilera egon delako? Horretarako baitago Herri Administrazioen Araubide Juridikoari buruzko 30/1992 Legearen 145 artikuluan aurreikusitako prozedura.


Urdaibai Biosfera Erreserbaren izendapenaren 25. urteurrenean ikasi beharreko lezioak

Egunotan, Erakundeak Urdaibai Biosfera Erreserba bezela UNESCO-k izendatu zueneko 25 urteurrena ospatzen ari dira. Aldi berean, PSE-ren Gobernuak ekimen barri batekin harritu gaitu. Hain zuzen ere, Urdaibaiko eremuan dituen hirigintza begirale izaearen eskumenetik deslotu nahi dela, esklusibotasuna Udalei lagatuz. Agian, Pilar Unzaluk ez du oraindik Urdaibaiko Babeserako Legea irakurri, Ingurumen Sailburu gisa, eta espresoki erantzunkizun hori ezartzen diona, alegia, edota 2006 urtean onartu (PSEren aldeko botoarekin) zen Lurzoru eta Hirigintza Legea, hirigintza kontrolaren erantzunkizuna berresten diona. Gainera, legea betetzearen begirale eskumen horreri uko egitean, Urdaibaiko Patronatuko lan taldeak urteotan lortu duen iurisprudentzia baliotsua baztertzea litzateke, aldeko 40 epai baino gehiago lortu baitira (EHU-UPV ko Zuzenbide Fakultateak liburu batean biduak). Alderantziz, hirigintza legalitatearen kontrol bikoiztasun hori Euskadiko lurralde osora zabaldu beharko litzateke.

Amaitzeko, Bizkaiko Foru Aldundia agertzen da, Urdaibain 80 hamarkadaren hasieran kirol makro-portu hura diseinatu zuen Berbera. Orduan, eskualdeko jendartearen erreakzioa piztu zuen, gerora, ospatzen ari den UNESCOren izendapena bultzatu zuena. Orain, orduan bezala, beste Egitasmo Estratégiko batekin dator: Guggenheim 2. Xahutzeko prest dituen 100 € horiek , hobeto bideratzen baditu eskualdeko industria, gizarte, ingurune eta kulturaren biziberritze proiektuetara, alegia, Urdaibaiko gehiengo sindikal eta sozialak “Busturialdea-Urdaibain: Lan eta Bizi” ekimenaren barruan landu dituenak. Jose Luis Bilbao (PNV) Diputatu Nagusia tematuta dagoen mota horretako makroproiektuak, Urdaibai bezelako eremu batetan, inkongruenteak eta zentzugabeak dira, Auzitegi Gorenak esan berri duen eran.
 


EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA DEFINITIVAMENTE EL PLAN DEL GOBIERNO VASCO PARA URBANIZAR LA MARGEN DERECHA DEL ESTUARIO DE URDAIBAI

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia anterior del Tribunal Superior del País Vasco que daba la razón a un recurso presentado por Ekologistak Martxan contra la iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente de modificar el Plan de Ordenación de Urdaibai, para construir chalets en 28 hectáreas de suelo protegido de la zona de Kanala, en la margen derecha del estuario.


Recalificación de suelos protegidos sin informe ambiental ni jurídico: injustificada e incoherente actuación del Gobierno Vasco

Todo empezó en el año 2003, cuando el Consejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco de entonces, Sabin Intxaurraga (Eusko Alkartasuna), impulsó la modificación del Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Esta modificación, afectaba a una superficie de 28 hectáreas, hasta entonces protegidas, y suponía la recalificación de ese suelo con objeto de construir más de 50 chalets y un gran hotel, en la zona conocida como Kanala, en la margen derecha del estuario de la ría de Urdaibai. Esta modificación del PRUG, se presentó ante el Pleno del Patronato, mediante una Memoria de apenas cuatro folios, y sin ningún informe ambiental ni jurídico que avalara dicha operación. A pesar de ello, fue aprobado con el voto favorable de los representantes del Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamientos.

Ekologistak Martxan recurrió el Decreto de modificación del Plan de Ordenación ante los tribunales, y en mayo de 2005 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nos dio la razón y declaraba la nulidad de dicha recalificación. La Sentencia basaba su fallo en la incongruencia y falta de justificación ambiental y social de la modificación ya que la recalificación “incide claramente en el vicio denunciado de arbitrariedad, en la medida en que no aparece justificada por las necesidades de nuevos suelos para usos urbanos, y que acreditan que las actuales determinaciones del planeamiento aplicable…satisfacen cumplidamente las necesidades de suelo urbano…y no habiéndose argumentado minimamente la concurrencia de otras causas que pudieran justificar…su transformación urbanística, la nueva ordenación resulta arbitraria por ausencia de una justificación razonable” (Sentencia Fundamento Jurídico Tercero - Página 11 Párrafo 2º).

La sentencia, además de la manifiesta ilegalidad e injustificación del Decreto, concluyó que el mismo es “incongruente, puesto no se justifica que las zonas a urbanizar hubieran perdido los valores que determinaron dichas calificaciones de protección, y siendo ello así es incoherente, de no mediar una cumplida justificación, sacrificar tales valores medioambientales y someter dicha superficie, que el Plan Rector, consideraba digna de protección, a su transformación urbanística…” (Sentencia Fundamento Jurídico Tercero - Página 11 Párrafo 3º).

A pesar de la contundencia de los argumentos de la Sentencia, la siguiente Consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga (Eusko Alkartasuna), no desestió en la iniciativa, y decidió recurrir ante el Tribunal Supremo.

Ahora, el Tribunal Supremo acaba de confirmar la sentencia del tribunal vasco, y anula definitivamente la recalificación.

Condena a las costas procesales: abuso político de los medios de la Administración Pública.

Han sido más de seis años de pleitos, en los que la clase política, ha empleado los recursos de la Administración Pública para impulsar un proyecto urbanístico que agredía los objetivos de ordenación territorial ambientalmente sostenible de Urdaibai. En este caso el equipo de Eusko Alkartasuna que ha dirigido durante cuatro legislaturas la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Esta actitud incoherente con las responsabilidades que debe asumir un Gobierno, supone un abuso de los medios económicos y materiales que los ciudadanos sufragamos con nuestros impuestos, y todo, para favorecer los mismos intereses especulativos inmobiliarios que están detrás de todas las tramas de corrupción (el plan final preveía construir más de 50 chalets y un gran hotel en las orillas del estuario de Urdaibai).

En esta última sentencia, el Tribunal Supremo ha condenado a pagar las costas judiciales al Gobierno Vasco. La pregunta ahora es. ¿la nueva Consejera de Medio Ambiente, Pilar Unzalu, del Partido Socialista de Euskadi, va a pagar esta factura en nombre de todos nosotros? ¿no debería reclamar esa cantidad a los verdaderos responsables, por abuso de poder para fines contrarios al interés público, mediante el procedimiento legal previsto en el artículos 145 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas?


Lecciones a aprender en el 25 aniversario de la declaración de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

En días pasados las Instituciones han celebrando el 25 aniversario de la declaración de Urdaibai como Reserva de la Biosfera de la UNESCO y al mismo tiempo, el Gobierno del PSE, nos ha sorprendido con una nueva iniciativa mediante la que pretende desprenderse de sus competencias de control urbanístico sobre Urdaibai, cediendo la exclusividad a los Ayuntamientos. Acaso Pilar Unzalu no se ha leído todavía la Ley de Protección de Urdaibai, que le asigna como Consejera de Medio Ambiente, expresamente, la responsabilidad sobre dicho control, y tampoco la Ley vasca del Suelo y Urbanismo aprobada en 2006 (con el voto favorable del PSE) que reitera esa obligación sobre la disciplina urbanística. Además, esa huida de la responsabilidad sobre el control de la legalidad, supone despreciar la valiosa jurisprudencia que ha logrado durante estos años el equipo del Patronato, con más de 40 sentencias favorables (recopiladas en un libro por la Facultad de Derecho de la EHU-UPV), y que debería suponer, por el contrario, la extensión de ese sistema de doble control urbanístico al resto del territorio de Euskadi.

Por último, está  la Diputación Foral de Bizkaia que diseñó aquel proyecto de macro puerto deportivo en Urdaibai, a comienzos de los años 80 y que provocó la reacción social que impulsó finalmente la declaración de la UNESCO que se celebra. Ahora, como entonces, nos viene con otro Proyecto Estratégico: el Guggenheim 2. Los 100 millones de € que dice va a gastarse, mejor deberían dirigirse a los proyectos de regeneración industrial, social, ambiental y cultural que se han elaborado por parte de la mayoría sindical y social de Urdaibai, y que se concentra entorno a la iniciativa ”Busturialdea-Urdaibain: Lan eta Bizi”. Ese tipo de macroproyectos como en el que se empeña el Diputado General, Jose Luis Bilbao (PNV), en un espacio como el de Urdaibai, son incongruentes e injustificados, ya lo dice el Tribunal Supremo.

Bilbao, 20 de enero de 2010

***********************************
Xedapen Orokorrak
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
AUZITEGI NAGUSIA
2677
EDIKTUA, uztailaren 22ko 181/2003 Dekretuaren aurka ezarritako 2666/03 administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren ondoriozkoa, zeinetan epaia eman baita errekurritutako dekretua zuzenbidearekin bat ez datorrela deklaratzeko eta dekretua baliogabetzeko.

Ediktu honen bidez, ondokoa jakinarazten da:
M.ª Dolores Olabarria Cuenca prokuradoreak, Sociedad Ornitológica Lanius -Ornitologi Elkartearen izenean eta ordez, 2664/03 administrazioarekiko auzi-errekurtsoa sustatu zuen uztailaren 22ko 181/2003 Dekretuaren aurka (181/2003 Dekretua, Gautegiz-Arteaga eta Sukarrieta udalerrietako zati den Kanala auzoa Hirigintza-Planeamenduak Antolatu beharreko Eremu –HPA– bezala zedarritzeko Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Arautzeko Egitamuaren aldaketa onartzen duena).

Bada,2005-05-05ean, epaia eman zen, eta Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salak 2010-02-18an emandako beste epai batek berretsi egin zuenez, epai hori irmo bihurtu da. Hona hemen bertan erabakitakoa: «Errekurritutako dekretuaren erabateko deuseztasuna deklaratzea, ordenamendu juridikoaren kontrakoa izateagatik».

Eta denek jakin dezaten ematen da horren guztiaren berri, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen (AAJL) 107. artikuluan xedatutakoa betez.

Bilbao, 2010eko apirilaren 12a.
IDAZKARI JUDIZIALA.

**********************************************
BOPV - miércoles 26 de mayo de 2010

Disposiciones Generales
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL PAÍS VASCO
2677
EDICTO dimanante del recurso contencioso-administrativo n.º 2666/03, promovido contra el Decreto 181/2003, de 22 de julio, donde se ha dictado sentencia que declara la disconformidad a derecho del decreto recurrido y lo anula.

Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número 2664/03, promovido por la Sociedad Ornitológica Lanius -Ornitologi Elkartea, representada por la Procuradora D.ª M.ª Dolores Olabarria Cuenca, contra el Decreto 181/2003 de 22 de julio del Gobierno Vasco, de modificación del Plan Rector de Uso y Gestión de la reserva de la Biosfera de Urdaibai para delimitar como Área a ordenar por el planeamiento Urbanístico (OPU) el Barrio de Kanala, perteneciente a los términos municipales de Gautegiz-Arteaga y Sukarrieta, se ha dictado sentencia el 05-05-2005 que ha sido confirmada por sentencia de la Sala Tercera del Tribunal

Supremo de 18-02-2010 y que es firme, en cuyo fallo se ha acordado: «Declarar la nulidad de pleno derecho del Decreto recurrido, por ser disconforme al ordenamiento jurídico».
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), se hace público para general conocimiento.

Bilbao, a 12 de abril de 2010.
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.
*****************************
PARA SABER MAS SOBRE LA OPERACION DE RECALIFICACION DE KANALA , HAY ANTECEDENTES AQUÍ:


Texto de la sentencia del TRIBUNAL SUPREMO sobre el tema:


Textos de las tres (3) sentencias del TRIBUNAL SUPERIOR PAÍS VASCO sobre el tema:

--oo0oo--

Comentarios